Wat is een holistische massage?

Een holistische massage gaat er van uit dat lichaam en geest nauw zijn verbonden met elkaar. Holos betekent “heel”, lichaam en geest worden als een geheel gezien.
Voor de massage betekent dit dat er niet alleen aandacht is voor de fysieke klachten, maar ook aan alle aspecten van het mens zijn: fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en spiritueel.

De massage richt zich dus niet alleen op het  verhelpen van de klacht maar ook en vooral op het verbeteren van alle bovengenoemde aspecten.
Zo zien wij ziekten en lichamelijke klachten niet als een op zichzelf staand iets. Dit betekent dat als je door welke omstandigheden dan ook uit balans bent, dit een effect kan hebben op je fysieke en/of emotionele lichaam. Al deze verstoringen kunnen leiden tot klachten of symptomen.